Dzie? dobry!

Dzie? dobry wszystkim w Nowym Roku 2021. 1 stycznia to bardzo fajny moment na rozpocz?cie czego? nowego. Cho? w sumie ka?dy jest fajny, wiele z moich szcz??liwych, ?yciowych momentw dzia?o si? innego dnia ni? w ten rozpoczynaj?cy nowy rok. Narodziny moich synw, ?lub, a w?a?ciwie ?luby, obrona, pierwszy dzie? w pracy, zar?czyny czy kupno pierwszej, balowej sukienki. W?a?ciwie to nic takiego wielkiego si? do tej pory nie wydarzy?o w moim ?yciu w Nowy Rok, wi?c st?d ta data na rozpocz?cie. Od teraz b?d? mog?a mwi?, ?e mj blog Wiejska Matka zacz?? swoje ?ycie 1 stycznia w?a?nie:-)

Wiejska Matka to miejsce, w ktrym chc? porusza? temat rodzicielstwa. Moja przygoda z macierzy?stwem zacz??a si? 3 lata temu. Mam dwch ma?ych synw, a mam? nie jestem ju? najm?odsz?. Urodzi?am ich w wieku 34 i 36 lat. Te ostatnie lata to bardzo intensywny, ale i najlepszy czas w moim ?yciu. Blog powsta? z mojej wewn?trznej potrzeby. Po pierwsze to bardzo lubi? pisa? i mia?am to szcz??cie, ?e mia?am te? i takie prace, ktre polega?y na operowaniu s?owami. Po drugie prowadzenie bloga to taki czas dla siebie, a to z kolei pomaga mi nie zwariowa? w tym ?wiecie niewyspania, buntw dwulatka trwaj?cych miesi?cami, prania i ci?g?ego wycierania rozlanych soczkw itp. I tu od razu podkre?l?, ?e si? nie skar??. Bycie mam? to mj ?yciowy wybr. Jak ka?dy potrzebuj? chwili dla siebie na z?apanie oddechu, jak ka?dy mam prawo do bycia zm?czon? czy przyt?oczon? ilo?ci? obowi?zkw. I na argument “sama tego chcia?a?: odpowiadam: a ty narzekasz na swoj? prac?? Przecie? sam/sama j? wybra?a?. I tyle w temacie;-)

Tak wi?c ka?dy nowy dzie? to czysta karta, ktr? mo?emy zapisa? od nowa. To szczeglnie wa?ne dla nas, rodzicw, poniewa? cz?sto biczujemy si? za to, ?e nie byli?my idealni. Zawsze po nocy nastaje dzie?. Zapraszam wi?c w moje skromne, wiejskie progi. I na pocz?tek ?ycz? nam wszystkim, by ten Nowy Rok pozwoli? nam wrci? do normalno?ci, ale w tej lepszej wersji. 2020 wymusi? na wielu osobach zwolnienie obrotw i to jest akurat plus. 2021 niech b?dzie rokiem aktywnym, ale i takim, gdzie dalej cenimy to co najwa?niejsze.

Zapraszam i wszystkiego dobrego dla nas wszystkich!